سرخط خبرها

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

Good person of my story
I missed you
You know how much
Imagine God

آدمِ خوب قصه ی من
دلتنگت شده ام
میدانی چقدر
خدا را تصور کن

**********

You didn’t came back
So … Earth isn’t circle
Galileo
Told lie

تو برنگشتی
پس … زمین گرد نیست
گالیله
دروغ گفت

**********

These days
How much I miss for those days

این روزها
چقدر دلم برای آن روزها تنگ است

**********

All the days
That I was your hobby
You were my life

تمام روزهایی
که سرگرمی ات بودم
زندگی ام بودی

********

I wish that in the road installed a sign
For my happiness
“You”
Two kilometers

کاش در جاده تابلویی نصب می کردند
برای خوشحالی من
“تو”
دو کیلومتر

*********

Life taught me
People don’t say lie
Or don’t break their words
If say something
Just is their feeling in that moment
You shouldn’t count of them

زندگی به من آموخت
مردم دروغ نمی گویند
یا قول هایشان را نمی شکنند
اگر چیزی می گویند
فقط احساساتشان در آن لحظه است
نباید رویش حساب کرد

*********

You know where of loneliness have pain
Deny it

میدانی کجای تنهایی درد دارد
انکارش

QR Code For: اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

درباره ی JizJiz

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.